Коректорът зад конкурса „Събуди твореца в теб“

Ето и кой ни помагаше зад кулисите на конкурса на наръчника „Събуди твореца в теб“

Петя В. Димитрова е творчески ментор, редактор и коректор на свободна практика с 10-годишен опит в работата с български и англоезични автори на художествена литература и научно-популярни издания. Редактор в издателствата „Ракета“ и „Фабрика за книги“. Доктор по етнология и антропология в Исторически факултет на Софийски университет с дисертация на тема „Миграция от град към село: етноложки примери от България, Словакия и Белгия“. Научните й интереси са в областта на миграцията и мобилността, потреблението и антиконсуматорството, както и различните стилове на живот през 21. век. Плод на обичта й да пътува и пътешества е дебютният й роман-пътепис „Да обичаш дивото. Монголия“.