Здравей, 2018!

Добро утро от 2018.

Утро… утро… – удря се ехото в стените на новоизлюпената година.

По тях още няма нищо. Стаята е напълно празна. Чува се звука от

твоите стъпки, от мислите ти дори. Оглеждаш помещението и осъзнаваш,

че те чака нова глава от твоя живот. Още нещо… осъзнаваш, че ти си

твореца на своите дни. Как ще декорираш живота, зависи само от теб.

Тази стая, в която си сега, новата, е частица от цялото, но подреждайки

я добре, изпълвайки ги я с живот и истински моменти, създаваш качествен живот в по-голямата картинка.

Пожелавам всяка стая от нашите животи, ще рече всяка нова годна, да изпълваме

с най-хубавите съставки – тези, които искаме истински от душата. Само така би

било пълноценно и щастливо!

– Даян Шаер

Вашият коментар